Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Флотатори:
» SDAF
» HDAF
» DAF
» SAF

 Винтови филтър преси

 Мембранни системи:
» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

 Мембрани и мембранни корпуси

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Dazhang Filtration Equipment Co.

Dazhang Filtration Equipment Co.

Фирмата е специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Намират приложение във всички сфери на индустрията: хранително-вкусова, химическа, минна, металургична, целулозна, текстилна промишленост, както и за обезводняване на утайки от селищни пречиствателни станции.

Продуктите на фирмата са с изключително качество и заемат значителен пазарен дял в  Азия, както и на международните пазари: ЕС, Америка, Австралия, Русия, Африка.

Използвайки продуктите на Dazhang Filtration Equipment Co., ние ще ви предложим най-доброто техническо решение, съобразено с вашите индивидуални условия и изисквания. Ще поемем грижата и по отношение на  гаранционното и следгаранционно обслужване.

 

» Jorsun company е водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.