Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Флотатори:
» SDAF
» HDAF
» DAF
» SAF

 Винтови филтър преси

 Мембранни системи:
» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

 Мембрани и мембранни корпуси

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

SUNTAR MEMBRANE TECHNOLOGY Co. LTD.

Suntar Membranе Technology Co. Ltd.

Основана през 1996 г. Suntar Membranе Technology Co. Ltd. e една от първите компании в Китай, която специализира дейността си в развитието на мембранните технологии.

Suntar произвежда различни видове мембрани: микрофилтрация, ултрафилтрация и нанофилтрация и обратна осмоза (RO). Те биват и с различни структури: спираловидни, тръбни, плоски мембрани, мембрани с кухи влакна и др.
Освен, че намират приложение в следните отрасли на промишлеността - хранителна индустрия, металургия, химическа промишленост, пречистване на  питейни и отпадъчни води (мембранен биореактор), чрез мембранните решения се постига чисто производство и спестяване на енергия и ценни суровини, като например концентриране на суроватка.

Suntar си сътрудничи с видни компании от Европа, за да внедри в своето производство технологията за керамична  мембрана.

Притежава сертификати ISO9001 и ISO14001 от DNV Certificate BV, Холандия.

Компанията покрива цялата верига на производствения процес, свързан с мембранната индустрия: от инженеринговия дизайн и производството, до монтажа на цялостни мембранни инсталации и пускането им в експлоатация.

Suntar Membranе Technology Co. Ltd.

Използвайки продуктите на Suntar Membranе Technology Co. Ltd., ние ще ви предложим най-доброто техническо решение, съобразено с вашите индивидуални условия и изисквания. Ще поемем грижата и по отношение на  гаранционното и следгаранционно обслужване.

 

» Jorsun company е водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.