Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Флотатори:
» SDAF
» HDAF
» DAF
» SAF

 Винтови филтър преси

 Мембранни системи:
» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

 Мембрани и мембранни корпуси

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Винтови филтър преси

Филтър-пресите са съоръжения за обезводняване на утайките, формирани в процесите на пречистване на битови и промишлени отпадъчни води. Благодарение на тяхното използване се получават утайки с високо съдържание на сухо вещество и значително редуциран обем, което улеснява тяхното транспортиране и предаване им за по-нататъшно депониране.
Винтовата преса е нов тип технология за разделяне на течна и твърда фаза. Основният възел представлява спирална ос с монтирани плаващи пръстени, закрепени и един към друг. При въртене на винтовия вал и непрекъснатото движение на плаващите пръстени се осъществява обезводняването, както и почистването на работните повърхности и пръстени.
Изработени са от специални легирани стомани.
Предимства на винтовите филтър-преси:

1. Пълен автоматичен режим, осигуряват 24 ч непрекъсната работа;
2. Висока ефективност на обезводняване на утайките, при ниски разходи на реагенти;
3. Ниски разходи за експлоатация и поддръжка;
4. Филтър-пресите са удобни за експлоатация, не се нуждаят от предварително сгъстяване на утайките;
5. Голямо разнообразие на филтър-преси, съобразени с различните изисквания за всеки конкретен случай, инсталациите изискват малко място за монтаж;
6. Икономични и надеждни, с широко приложение в много промишлени сектори, като например: химическа промишленост, хранително-вкусови производства, металургия, миннодобивна и нефтодобивна промишленост и др.;
7. С вградена самопочистваща се система.

Технически характеристики:

Модел Стандартна обработка
количество (кг/ч)
Утайки поток (m3/ч)
ниска
концентрация
висока
концентрация
2 000
mg/L
5 000
mg/L
10 000
mg/L
20 000
mg/L
25 000
mg/L
50 000
mg/L
KT131 7 10 3.5 1.4 1 0.5 0.4 0.2
KT132 15 20 7.5 3 2 1.0 0.8 0.4
KT133 20 30 10 4 3 1.5 1.2 0.6
KT251 20 30 10 4 3 1.5 1.2 0.6
KT252 38 60 19 7.6 6 3 2.4 1.2
KT253 55 90 27.5 11 9 4.5 3.6 1.8
KT301 40 60 20 8 6 3 2.4 1.2
KT302 75 120 37.5 15 12 6 4.8 2.4
KT303 115 175 57.5 23 17.5 8.75 7 3.5
KT304 150 230 75 30 23 11.5 9.2 4.6
KT351 65 100 32.5 13 10 5 4 2
KT352 125 200 62.5 25 20 10 8 4
KT353 185 300 92.5 37 30 15 12 6
KT354 250 400 125 50 40 20 16 8
KT401 95 155 47.5 19 15.5 7.75 6.2 3.1
KT402 185 310 92.5 37 31 15.5 12.4 6.2
KT403 285 455 142.5 57 45.5 22.75 18.2 9.1
KT404 365 610 182.5 73 61 30.5 24.4 12.2

Винтови филтър преси:

 

Jorsun companyJorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.