Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Флотатори:
» SDAF
» HDAF
» DAF
» SAF

 Винтови филтър преси

 Мембранни системи:
» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

 Мембрани и мембранни корпуси

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Флотатори тип DAF

Флотация чрез микромехурчета – DAF (Dissolved Air Flotation) - въздухът е разтворен във вода под налягане за образуването на микро мехурчета, с размери от 20 до 50 микрона. Издигането на суспендираните вещества се осъществява с прилепването и/или абсорбцията на образувалите се флокули към микро-мехурчетата. Резултатът е формирането на малки частици, които бързо изплуват, образувайки слой на повърхността на пречистената вода.

Технически характеристики на флотатори DAF за пречистване на отпадъчни води.

Модел Производи-
телност
Мощност (кВт) Размери (m) Присъединяване (мм)
3/ч) Компресор Рециркулираща
помпа
У-во за
флотат
L W H Вход за
отпадъчни
води (а)
Изход за
отпадъчни
води (b)
Изход на
утайки (c)
DAF003 ~ 3 1.1 0.55 0.2 3.6 2 2.1 80 80 100
DAF005 ~ 5 1.1 0.55 0.2 3.6 2.2 2.1 80 80 100
DAF010 ~ 10 1.5 0.55 0.2 4.6 2.4 2.4 100 100 100
DAF020 ~ 20 3 0.75 0.2 5.5 3 2.4 125 125 150
DAF030 ~ 30 5.5 0.75 0.2 6.8 3.2 2.4 150 150 150
DAF040 ~ 40 5.5 0.75 0.2 7.8 3.4 2.4 200 200 150
DAF050 ~ 50 7.5 1.5 0.2 7.8 3.8 2.6 200 200 150
DAF060 ~ 60 7.5 1.5 0.2 8.8 4 2.6 250 250 150
DAF070 ~ 70 11 1.5 0.2 9.5 4 2.6 250 250 150
DAF080 ~ 80 11 2.2 0.2 10.8 4 2.6 250 250 150
DAF100 ~ 100 15 2.2 0.2 12 4 2.6 300 300 200
DAF150 ~ 150 18.5 3 0.2x2 10.8 6.6 2.6 250x2 250x2 200x2
DAF200 ~ 200 22 4 0.2x2 12 6.6 2.6 300x2 300x2 200x2

Флотатор, тип DAF