Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Флотатори:
» SDAF
» HDAF
» DAF
» SAF

 Винтови филтър преси

 Мембранни системи:
» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

 Мембрани и мембранни корпуси

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Мембранна система с нанофилтрационни филтри (NF)

Системата се състои от:

» Носещ панел от легирана стомана;
» Челно табло с разположени контролни инструменти;
» Главен спирателен кран за сурова вода;
» Префилтър, изработен от РР, включващ 5мк филтърен пълнеж - 10”;
» Префилтър с филтърен пълнеж – 10”;
» Соленоиден клапан, изработен от месинг за сурова вода;
» Пресостат по налягане – месинг;
» Манометри-глицерол, кожух от легирана стомана – 2 бр.;
» Центробежна помпа високо налягане;
» Мембранен модул изработен от композитна мембрана;
» 2 бр. разходомери за продуктова вода и концентрат;
» Клапан за регулиране на потока от концентрат;
» Тръбопроводни линии от РР;
» Автоматична промивка на мембранните модули преди и след работа на мембраните;
» Автоматична промивка на мембранните модули контролирана по време;
» Контролен панел, включващ: кондуктометър, термометър, операционна LED система, главен превключвател, превключвател за автоматична работа, почистване и дезинфекция, терминали за префилтрация като омекотители и др., окабеляване, с готовност за монтаж на обект.

Захранващата вода трябва да бъде с максимално солесъдържание 1000 мг/л, мътност по-малка от 5 NTU, SDI по-малко от 3. Водата трябва да бъде свободна от хлорни продукти, колоиден силиций, манган, алуминий, желязо, фосфати и ХПК.
При нужда можем да изградим звено за предварителна очистка.

Техническа спецификация:

Модел Наименование на продукта Дебит 25-10°C Присъединяване Мощност на помпата Тип мембрани Вид помпа
NF-180 NF мембранна система с
префилтрация и мембрани
200-150 л/ч вход - 1/2"
изход - 3/8"
дренаж - 3/8"
650 W
400 V
1.8 A
1 бр. PP-10"
1 бр. GAC-10"
1 бр. VNF2-4040
Grundfos
CM1-4
NF-360 NF мембранна система с
префилтрация и мембрани
400-30 л/ч вход - 1/2"
изход - 3/8"
дренаж - 3/8"
650 W
400 V
1.8 A
1 бр. PP-10"
1 бр. GAC-10"
2 бр. VNF2-4040
 

При задание и посочване на конкретни параметри на сурова вода, дебит и предназначение, можем да ви изработим конкретна оферта с необходимата инсталация и цена.