Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Флотатори:
» SDAF
» HDAF
» DAF
» SAF

 Винтови филтър преси

 Мембранни системи:
» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

 Мембрани и мембранни корпуси

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Мембранна система с обратноосмотични (RO) мембрани

Мембранната система се състои от:

» Компактна конструкция, изработена от легирана стомана;
» Челно табло с разположени контролни инструменти;
» Главен сферичен кран за сурова вода;
» предварителен филтър, изработен от PP, включващ 5мк филтърен пълнеж – 20";
» филтър активен въглен 20";
» Електромагнитен клапан за сурова вода, изработен от месинг;
» Пресостат за сурова вода, изработен от месинг;
» 2 бр. глицерол - манометри, корпус от неръждаема стомана;
» Центробежна помпа високо налягане;
» Съдове под налягане, изработени от легирана стомана;
» Мембранни модули, изработени от композитни мембрани ;
» Разходомери за пермеат, концентрат – 2 бр.;
» Разходомер за регулиране рециркулацията на концентрата;
» Сферичен кран за байпасна линия ;
» Вентил за регулиране на налягането на пермеата;
» Вграден вентил за регулиране на концентрата по налягане и дебит;
» Окабеляване и готовност за монтаж;
» Автоматично изплакване на мембранни модули преди и/или след производството на вода;
» Автоматично изплакване на мембранни модули, контролирано по време;
» Панел за управление, вкл. кондуктометър, термометър, експлоатационни светодиоди, главен прекъсвач, ключ за автоматична експлоатация и почистване или дезинфекция, терминали за префилтрация като омекотител и др..

Захранващата вода трябва да бъде с максимално солесъдържание 1000 мг/л, мътност по-малка от 5NTU, SDI по-малко от 3. Водата трябва да бъде свободна от хлорни продукти, колоиден силиций, манган, алуминий, желязо, фосфати и ХПК.
При нужда можем да изградим звено за предварителна очистка.

Мембранна система с обратноосмотична мембрана BlueClear RO-1000

Техническа спецификация:

Модел Наименование на продукта Дебит 25-10°C Присъединяване Мощност на помпата Вид мембрани Вид помпа
RO-250

Мембранна инсталация
с RO мембрана

220-349 л/ч

вход - 1/2"
изход - 3/8"
дренаж - 3/8"
1.58 kW
3x400 V
3.25 A
1 бр. PP-20"
1 бр. ULP-21-4040
Grundfos
CM3-12
RO-500 Мембранна инсталация
с RO мембрана
439-696 л/ч вход - 3/4"
изход - 1/2"
дренаж - 1/2"
1.58 kW
3x400 V
3.25 A
1 бр. PP-20"
2 бр. ULP-21-4040
Grundfos
CM3-12
RO-750 Мембранна инсталация
с RO мембрана
659-1045 л/ч вход - 3/4"
изход - 1/2"
дренаж - 1/2"
1.58 kW
3x400 V
3.25 A
1 бр. PP-20"
3 бр. ULP-21-4040
Grundfos
CM3-13
RO-1000 Мембранна инсталация
с RO мембрана

878-1394 л/ч

вход - 3/4"
изход - 1/2"
дренаж - 1/2"
1.58 kW
3x400 V
3.25 A
1 бр. PP-20"
4 бр. ULP-21-4040
Grundfos
CM3-13
RO-1250 Мембранна инсталация
с RO мембрана

1098-1741 л/ч

вход - 1"
изход - 3/4"
дренаж - 3/4"
2.2 kW
3x400 V
4.7 A
1 бр. PP-20"
5 бр. ULP-21-4040
Grundfos
CM3-14
RO-1500 Мембранна инсталация
с RO мембрана

1317-2090 л/ч

вход - 1"
изход - 3/4"
дренаж - 3/4"
3.2 kW
3x400 V
6.8 A
1 бр. PP-20"
6 бр. ULP-21-4040
Grundfos
CM5-13
RO-2000 Мембранна инсталация
с RO мембрана

1740-2360 л/ч

вход - 5/4"
изход - 3/4"
дренаж - 3/4"
3.2 kW
3x400 V
6.8 A
1 бр. PP-20"
8 бр. ULP-21-4040
Grundfos
CM5-13
RO-2500 Мембранна инсталация
с RO мембрана

2175-2950 л/ч

вход - 5/4"
изход - 3/4"
дренаж - 3/4"
5.8 kW
3x400 V
11.8 A
1 бр. PP-20"
9 бр. ULP-21-4040
Grundfos
CM10-8

При задание и посочване на конкретни параметри на сурова вода, дебит и предназначение, можем да ви изработим конкретна оферта с необходимата инсталация и цена.