Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» Свилоцел ЕАД, гр. Свищов
» БОР ЧВОР ЕООД, с. Дълбок Извор
» КЕН АД, гр. Стара Загора
» Регионално депо за битови отпадъци, гр. Гоце Делчев
» Конекс Тива ООД, с. Оризово
» Панхим ООД
» Загорка АД, гр. Стара Загора
» ВиК ЕООД, гр. Стара Загора
» Санаториум Света Богородица, с. Наречен
» ВиК АД, КК Златни Пясъци
» Хотел Градина, с. Черноморец
» Митак ООД, с. Ястребово
» Акватерм ООД, Пловдив
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Топлофикация София

Свилоза АДПСИОВ Свилоцел ЕАД, 1200 м3/час

На 23.12.2010 г. бе въведена в експлоатация най-голямата пречиствателна станция за индустриални отпадъчни води с капацитет 24 000 м3/ден. Отпадъчните води са формирани от площадката на Свилоза АД, гр. Свищов. Проектът бе реализиран от Аква продукти ООД. Министър председателят на България, Бойко Борисов, преряза лентата на новата пречиствателна станция за отпадъчни води на Свилоза АД, с което официално тя бе пусната в експлоатация. Това съвпадна с честването на 45 години от създаването на предприятието. Отстраняването на технологични и технически проблеми, проектиране на нови линии и възли, и въвеждането им в експлоатация, бе реализирано от Аква продукти ООД. Достигнати са намаляване на ХПК (химическа потребност от кислород) с над 60%, намаляване на неразтворени вещества с над 70%. Проектът бе реализиран от Аква продукти ООД, със съдействието на Аква-Био-Хим ООД, Радком 2004 ЕООД, ЕТ „Динков Проект” и др., т.е. изцяло от български дружества. Пречистването на 24 000 м3/ден индустриални отпадъчни води, еквивалентни по замърсеност на отпадъчните води от 500 000 град, е сериозен финансов, организационен и високо технологичен проект, доближаващ ни към модерния свят.

Населено място: гр. Свищов

 

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.