Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» Свилоцел ЕАД, гр. Свищов
» БОР ЧВОР ЕООД, с. Дълбок Извор
» КЕН АД, гр. Стара Загора
» Регионално депо за битови отпадъци, гр. Гоце Делчев
» Конекс Тива ООД, с. Оризово
» Панхим ООД
» Загорка АД, гр. Стара Загора
» ВиК ЕООД, гр. Стара Загора
» Санаториум Света Богородица, с. Наречен
» ВиК АД, КК Златни Пясъци
» Хотел Градина, с. Черноморец
» Митак ООД, с. Ястребово
» Акватерм ООД, Пловдив
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Топлофикация София

Санаториум Света Богородица

Homespring - Санаториум "Света Богородица"

Инвестиционен проект за питейно водоснабдяване чрез използване на мембранна технология ултрафилтрация. Доставка на технологично оборудване и изграждане.

Захранващите води с висока мътност (6-10NTU), висока органика и наличие на E-Coli. След Homespring - 8 броя, мътността е редуцирана под 0.12NTU, подобрени са органолептичните качества на водата и всички видове патогени са отстранени.

Клиент: Санаториум Света Богородица
Населено място: Нареченски бани