Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» Свилоцел ЕАД, гр. Свищов
» БОР ЧВОР ЕООД, с. Дълбок Извор
» КЕН АД, гр. Стара Загора
» Регионално депо за битови отпадъци, гр. Гоце Делчев
» Конекс Тива ООД, с. Оризово
» Панхим ООД
» Загорка АД, гр. Стара Загора
» ВиК ЕООД, гр. Стара Загора
» Санаториум Света Богородица, с. Наречен
» ВиК АД, КК Златни Пясъци
» Хотел Градина, с. Черноморец
» Митак ООД, с. Ястребово
» Акватерм ООД, Пловдив
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Топлофикация София

 Пречиствателна станция Миролио Ямбол

КЕН АД

ПСИОВ КЕН АД
гр. Стара Загора

Месопреработвателно предприятие КЕН АД, 250 м3/ден.
Населено място: гр. Стара Загора.

Договорът ни включваше проектиране (всички части), доставка на оборудване, въвеждане в експлоатация и доказване на параметри, заложени в разрешителното за заустване, по Наредба 7/2001 г. Освен мазнино-задържател, съоръжението включва аерация на водите след мазнино-задържателя и филтър с коалесцентно действие, за окончателно намаляване на мазнини.

 

Jorsun companyJorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.