Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» Свилоцел ЕАД, гр. Свищов
» БОР ЧВОР ЕООД, с. Дълбок Извор
» КЕН АД, гр. Стара Загора
» Регионално депо за битови отпадъци, гр. Гоце Делчев
» Конекс Тива ООД, с. Оризово
» Панхим ООД
» Загорка АД, гр. Стара Загора
» ВиК ЕООД, гр. Стара Загора
» Санаториум Света Богородица, с. Наречен
» ВиК АД, КК Златни Пясъци
» Хотел Градина, с. Черноморец
» Митак ООД, с. Ястребово
» Акватерм ООД, Пловдив
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Топлофикация София

Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол

Изграждане на ПСОВ – пълен инженеринг, доставка на технологично оборудване и изграждане.

Проектиране - части Технологична, ВиК, Строителна, Геодезия, Архитектурна, Електротехническа, ОВ, Вертикална планировка, ППЗ, ПБЗ на фаза Технически проект.

Дебит на отпадъчните води – 90 м3/ден.