Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» Свилоцел ЕАД, гр. Свищов
» БОР ЧВОР ЕООД, с. Дълбок Извор
» КЕН АД, гр. Стара Загора
» Регионално депо за битови отпадъци, гр. Гоце Делчев
» Конекс Тива ООД, с. Оризово
» Панхим ООД
» Загорка АД, гр. Стара Загора
» ВиК ЕООД, гр. Стара Загора
» Санаториум Света Богородица, с. Наречен
» ВиК АД, КК Златни Пясъци
» Хотел Градина, с. Черноморец
» Митак ООД, с. Ястребово
» Акватерм ООД, Пловдив
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Топлофикация София

 Пречиствателна станция Миролио Ямбол

Панхим ООД

Панхим ООД произвежда гранули от полиметилметакрилат и изделия от плексиглас. Поради разширение на производството, се извършва изграждането на нова пречиствателна станция с капацитет 300 м3/ден. На снимките е видно,  че сме на етап строителство.

Параметрите на вход и нормите за заустване са следните:

Параметър Състав на ОВ Норми за заустване
Максимален дебит на отпадъчната вода, м3/ден. 300 300
pH 7.0-7.5 6.5-9.0
ХПК, мг/л 1100 100
БПК5, мг/л 500 25
Неразтворени вещества, мг/л 500 100
Температура, °С 22-27  

Ние извършваме проектирането (идеен и технически проект), авторски контрол по време на строителните и монтажните работи, пуск и наладка, обучение на персонал и изготвяне на работни инструкции.

Пречиствателната станция е завършена и след извършване на пусковите работи, работи стабилно и достига нормите за заустване. Тъй като има големи колебания в средноденонощния дебит на отпадъчната вода, пречиствателната станция е така проектирана, че да може да поема и преработва количества на отпадъчна вода, вариращи от 30 до 100% от средноденонощния дебит.

 

Jorsun companyJorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.