Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» Свилоцел ЕАД, гр. Свищов
» БОР ЧВОР ЕООД, с. Дълбок Извор
» КЕН АД, гр. Стара Загора
» Регионално депо за битови отпадъци, гр. Гоце Делчев
» Конекс Тива ООД, с. Оризово
» Панхим ООД
» Загорка АД, гр. Стара Загора
» ВиК ЕООД, гр. Стара Загора
» Санаториум Света Богородица, с. Наречен
» ВиК АД, КК Златни Пясъци
» Хотел Градина, с. Черноморец
» Митак ООД, с. Ястребово
» Акватерм ООД, Пловдив
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Топлофикация София

 Пречиствателна станция Миролио Ямбол

Конекс-Тива ООДКонекс-Тива ООД с. Оризово

Пречиствателна станция за индустриални отпадъчни води консервна промишленост - прединвестиционни проучвания и проектиране, част технологична. Дебит на отпадъчните води – 50 м3/час.

През лятото и есента на 2011 г. извършихме реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води, генерирани от преработка на зеленчуци и плодове, в Конекс-Тива ООД.

Съществуващата пречиствателна станция беше с малък капацитет – недостатъчен обем на биобасейните и малки въздуходувки, което водеше до недостиг на кислород, а от там и до невъзможност за образуване на жизненоспособна активна утайка, достатъчна по качество и количество. Всичко това доведе до двойно увеличаване обема на биобасейните, цялостна подмяна на оборудването (въздуходувки, аерационна система) и преустройване на вторичните утаители. Допълнително беше монтирана автоматична решетка (стрейнер) за задържане на неразтворените отпадъци от производството, като семки, люспи и др. Също така беше изградено и звено за третиране на излишната утайка – стабилизиране и уплътняване на утайката.

След завършване на реконструкцията, пречиствателната станция успява да пречисти отпадъчната вода до нормите за заустване, въпреки променливия товар на отпадъчните води, както по дебит така и по органичен товар.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.