Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

31 Май 2013

Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

Waste Wizard е революционна, самопочистваща се система за отстраняване на замърсители в СОТ за повторна употреба.

Waste Wizard

Приложение:

» рециклиране на смазочно-охлаждащи течности;
» рециклиране на водоразтворими почистващи разтвори;
» концентриране на омаслени кондензати от компресори.

Ползи и предимства:

» Waste Wizard рециклира над 85% от употребените емулсии и почистващи разтвори;
» Значително снижава разходите – редуцира маслените отпадъци над 99%;
» Минимален оперативен контрол;
» Улеснена употреб;
» Бърза диагностика на системата при променящи се режими;
» Конструирана за работа при наличие на едри частици в емулсията;
» Автоматично почистващи цикли чрез програмирано изключване на пермита;
» Ниски енергийни разходи, лесна експлоатация;
» Малка инсталационна площ;
» Патентована Ultra Filic мембрана.

Waste Wizard рециклира течности предназначени за почистване, промиване, охлаждане, като отстранява мазнини и други суспендирани замърсители от тях. Може да пречиства както свободни така и емулгирани масла и да произвежда пермит (продукт) с показатели по-ниски от 30 ppm съдържание на масла. Предвидено е да работи продължително и обикновено капацитета и е равен на половината от дневния разход на течността на машината.
Основната технология в системата е въртящия се дисков филтър комбиниран с ултрафилтрационна мембрана. Уникалната хидрофилна повърхност на мембраната е проектирана да не колматира. Въртящия се диск също помага за предотвратяване на колматация на мембраната, като създава силен поток на повърхността на мембраната.
Системата се монтира във варел (200 л.) или резервоар. Филтрирането се постига чрез създаване на вакуум от вътрешната страна на мембраната. Течността се всмуква през порите, а мазнините и маслата остават на повърхността и. Хидродинамичното налягане създадено от въртящия се диск предпазва от натрупване на замърсителите по повърхността на мембраната.
Чрез автоматизирана помпа замърсените СОТ се транспортират към Waste Wizard. Поплавък контролира стартирането и спирането на помпата. Термосензор спира помпата при превишаване над допустимата температура (55°C). Потокът на пермит (продукт) може да се контролира по време на пречистването, чрез контролен вентил.
Waste Wizard преминава в автоматично самопочистване, като спира смукателната помпа. Това позволява на въртящия се диск да почисти мембраната от маслата и наслояванията по повърхността й.
Когато замърсяванията в Waste Wizard достигнат критични нива, потокът на пермит (продукт) намалява значително. Ако това се случи, налягането при създаването на вакуума се повишава. При достигане на вакуумно налягане от 60 kPa, системата преминава в 5 минутно самопочистване.

 

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.