Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

6 Юни 2013

Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води

Membran FiltrationНуждата от чиста вода е огромна, независимо дали е за консумация от хората, за използване в селското стопанство или за индустриални нужди. Всички ние се нуждаем от вода, която да е не само висококачествена и с ниско съдържание на органични или минерални замърсители,  но също така и без биологични примеси като бактерии, патогенни вещества и вируси. Следователно се налагат нови третиращи процеси, които да са благонадеждни, ефективни и разходно-ефикасни в премахването на цялата гама замърсители. Една сравнително нова и много обещаваща технология, която тепърва ще започне да се използва в България, е използването на мембранни биореактори (МБР). Мембранните биореактори могат да се дефинират като системи, интегриращи биологичното разграждане на отпадни продукти чрез мембранно филтриране. Те са доста ефективни при премахване както на органични, така и на неорганични замърсители, както и на биологични примеси от отпадните води. Технологията е от изключително значение в предвид факта, че в България близо 60% от населението консумира вода от повърхностни водоприемници.

Приложение на мембранни биотехнологии в областта на пречистване на  отпадъчни битови и индустриални води

Развитието на мембранните технологии е със значително предимство пред класическите конвенционални технологии.  Дава отражение върху параметрите на пречистена вода, разходите на енергия, плoщта на изграждане; висока степен на автоматизация. Освен  в случаите на необходимост от достигане на най-строги критерии за заустване на отпадъчни води, мембранният биореактор е единственото решение и в случаите на:

1) недостиг на земна площ за изграждане на ново конвенционално съоръжение за пречистване на отпадъчни води;
2) невъзможност за разширяване  капацитета на съществуващо пречиствателно съоръжение в следствие на увеличено количество на отпадъчните води.

 

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.