Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

14 Юни 2013

Оборудване за ПСОВ-решетки

Едно от първите звена в схемата на пречистване на отпадъчни води в пречиствателните станции е филтруването от механични решетки.
Решетката е съоръжение  с отвори, обикновено с еднакъв размер, чрез което се задържат твърдите частици в отпадъчните води.
Принципната роля на механичното филтруване с даден тип решетка е да се премахнат грубите частици от водния поток, които биха могли да:

1) повредят последващото процесно оборудване на ПСОВ;
2) да намалят надеждността и ефективността на пречиствателния процес като цяло;
3) да замърсят водните пътища.

Видове решетки
Решетките са два основни типа:  груби и фини, намиращи приложение в предварителното пречистване на отпадъчните води. Грубите решетки са с отвори между 6 и 150 мм, а фините решетки са с отвори по-малки от 6 мм.
Филтриращите елементи може да се състоят от паралелни пръчки, решетки, мрежа, перфорирани плоскости и отворите могат да са с всякаква форма, но обикновено са кръгли или  правоъгълни.

Фирма Аквалев ЕООД  може да  достави необходимия тип решетка за целите на Вашата ПСОВ.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.