Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

9 Юли 2013

Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода

Фундаментален принцип на нанофилтрационните мембранни технологии е използването на налягане за отделяне на разтворени йони от водата с помощта на полупропускливи мембрани. Основните характеристики на мембранните процеси, в които движеща сила е налягането са следните:

Метод / абревитура Размер на
порите [nm]
Молекулно тегло
на задържане
Работно налягане
[bar]
Обратна осмоза / ОО < 0.6 < 500 Da 50 - 70
Нанофилтрация / НФ 0.6 - 5 500 – 2000 Da 10 - 50
Ултрафилтрация / УФ 5 - 50 2 – 500 kDa 2 - 10
Микрофилтрация / МФ 50 - 5000 > 500 kDa 0.5 - 2

Видно е, че измежду методите за водоподготовка, нанофилтрацията запълва "пролуката" между ултрафилтрацията и обратната осмоза, т.е. нанофилтрацията заема междинно положение между обратна осмоза и ултрафилтрация. Най-общо казано нанофилтрационните мембрани или системи пропускат повече соли от обратно осмотичните мембрани.

При нанофилтрацията се използват заредени мембрани с размери на порите близки до тези на ултрафилтрацията, което обуславя разделяне както по ситов механизъм, такa и по и електростатичен механизъм. В зависимост от типа на задържаните примеси преобладават едни или други ефекти. В частност, за катийоните на тежките метали (в т.ч. калций и магнезий, обуславящи "твърдостта" на водата), притежаващи силен положителен заряд, отрицателно заредените мембрани и слоят положително заредени противойони имат решаващ принос в тяхната селективност.

С помощта на нанофилтрацията се постигат селективности 90-98%, които определено са по-ниски от тези при обратна осмоза (97-99,5%), но в редица случаи такива високи селективности не са и необходими, и затова е по-изгодно да се използова по-малко енергоемкия процес нанофилтрация (работното налягане е с 1.5-2 пъти по-ниско от това при обратна осмоза).

Има редица области на приложение, при които степен на задържане на солите от 75% е за предпочитане пред 95 до 99%, особено след като за постигането й се използва два пъти по-малко енергия, отколкото при обратна осмоза мембрани. Изброените различия в селективността на НФ мембрани спрямо тази на обратна осмоза мембрани са дали основание нанофилтрацията да се обозначава като "омекотяване" понеже при обща степен на задържане на солите 80% или по-малко, задържането на йоните на твърдостта става на нива 90% и повече.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.