Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

13 Август 2013

Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)

Недостатъчният трансфер на кислород може да доведе до влошаване качеството на изходящия поток поради недостатъчното количество кислород за покриване на биологичната потребност от кислород (БПК 5).

Анализът на капацитета на аерационната система се извършва, за да се оцени нейният капацитет и да се открият възможностите за спестяване на енергия.

Възможностите за редуциране на разходите и подобряване на експлоатационните характеристики и надеждност на станцията са потенциално възможни при извършване на он-лайн измервания и/или автоматизация на водопречистващите процеси.

Чрез извършване на такива измервания, операторът има повече информация, чрез която да прецени и въведе контролни действия. Ефективна експлоатация може да се поддържа чрез автоматизиран контрол на съоръженията.

Оптимизацията на процесите чрез използването на он-лайн измервания и обратен контрол може да намали значително използваните количества химикали, енергия и вода, както и да намали генерирането на отпадъчни продукти изискващи последващо пречистване и депониране.

Висок потенциал за редуциране на разходи има в ПСОВ в големи колебания в качеството и количеството на отпадъчния поток.

Експлоатационният персонал също трябва да се насърчава да подобри знанията си по пречистване на битови отпадъчни води чрез провеждане на обучения.

Консумацията на енергия в пречиствателните станции за отпадъчни води може да бъде основна част от годишните оперативни разходи.

Доста съоръжения функционират, използвайки неефективни помпи и мотори, проектирани и инсталирани преди години, когато изискванията са били доста по-различни от сегашните. Ефективността на моторите днес е много по-голяма, отколкото примерно преди 10 години. Като резултат значително редуциране на енергийните разходи може да се осъществи чрез подмяната на старите мотори в съществуващите съоръжения.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.