Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

28 Август 2013

Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)

Измерване на потоците отпадъчна вода.

Прецизно измервателно оборудване за отпадъчните потоци, утайките, и др., както и коректното дозиране на химикали, осигуряват оптимизирано използване на ресурсите. Например, ако не е измерен правилно водния поток при процеса нa дезинфекция, тогава ненужно ще се използват енергия и химикали в случай на  прекомерно помпене и свръх хлориране на водата.

Когато не се изисква нитрификация, контролирането на SRT (solids retention time) или редуциране нивото на разтворен кислород ще намали необходимостта от кислород значително, което от своя страна ще намали времето за работа на механичните аератори или въздуходувки и ще се редуцира консумираната енергия, предотвратявайки ненужна нитрификация.

Чрез преминаване към аерационен режим на вкл./изкл., въздуходувките ще работят за кратки периоди (напр. 30 минути) и  ще спрат работа за равен или по-кратък период. Това ще спести значително количество енергия. Аерационните системи трябва да се оборудват със защитни устройства, предпазвайки ги от увеличения брой пускания и изключвания.

Аерационни системи с фини пори, образуващи по-малки въздушни мехурчета, осигуряват по-добър трансфер на кислород, сравнен с по-големите мехурчета. А подобреният трансфер на кислород редуцира количеството въздух, което въздуходувките трябва да подадат, и следователно редуцира консумацията на енергия. Чрез аериране с фини пори и малки балончета може да се постигне спестяване на енергия около 9 до 40%. Изисква се допълнително почистване на тези системи с фини пори, за да се елиминират проблемите със запушването им, но свързаните с това разходи са минимални.

Излишната енергия, консумирана от въздуходувките или аераторите, може да се елиминира чрез наблюдение и контрол на разтворения кислород в аерираните басейни и ръчно или автоматично контролиране броя на въздуходувките, и техния  дебит.

 

Suntar Membranе Technology Co. Ltd.

Една от първите компании в Китай, която специализира дейността си в развитието на мембранните технологии - микрофилтрация, ултрафилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза (RO).