Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

11 Септември 2013

Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.

Приложението на мембранните технологии в сферата на опазването на околната среда се увеличава драстично през последните 10-тина години. Основните причини за това са еволюиращата грижа за човешкото здраве, както и разработка на нови и с по –ниски цени мембрани.
Увеличението на употребата на мембрани в сферата на пречистванетона отпадъчни води се очаква да нараства и в бъдеще.
Типичните приложения на мембранните технологии за пречистване на отпадъчни води са следните:

Микро и ултрафилтрация

» Аеробно биологичнo пречистване: Използват се мембрани за разделяне на пречистената отпадъчна вода от активната биомаса в процеса с активна утайка. Мембраните могат да бъдат потопени в биореактора или извън него. Тези процеси са известни като мембранен биореактор (МБР) процеси.
» Анаеробно биологично пречистване: Използват се мембрани за разделяне на пречистената отпадъчна вода от активната биомаса в анаеробен с пълно смесване реактор.
» Мембранно аерационно биологично третиране: плоски, тръбни или кухи мембрани се използват, за да се трансферира чист кислород към биомасата, прикрепена към външните стени на мембраните. Тези процеси са известни като мебранни аерационни биореакторни процеси.
» Биологично третиране с мембранна екстракция: Мембраните се използват, за да се извлекат разградимите органични молекули от неорганичните съставки: киселини, основи и соли от отпадъчния поток, с цел последващо биологично пречистване.
» Предварително почистване за ефективна дезинфекция: Използват се за премахване на остатъчни неразтворени частици от утаена вторично пречистена отпадъчна вода или от потопени и повърхностни филтри, за да се осъществи ефективна дезинфекция с хлор или УВ радиация с оглед повторна употреба на водата.
» Предварително пречистване за инсталации с нанофилтрация и обратна осмоза: Микрофилтрацията се използва за премахване на остатъчни колоидни и неразтворени частици като предочистка за последваща допълнителна обработка на водата.

Нанофилтрация

» Повторна употреба: Използва се за третиране на предварително филтруван (обикновено чрез микрофилтрация) изходящ поток за индиректни питейни цели - напояване и др.
» Омекотяване на отпадъчна вода: Използва се нанофилтрация за редуциране на мултивалентните йони, увеличаващи твърдостта при специфични приложения за повторна употреба.

Обратна осмоза

» Повторна употреба: Използва се за третиране на предварително филтруван (обикновено чрез микрофилтрация) изходящ поток за индиректни питейни цели - напояване и др.
» Допречистване на отпадъчни води: Доказано е, че при процеса обратна осмоза могат да се премахнат значителни количества от някои сложни съеднинения като N - нитрозо диметил-амин.
» Двустепенно пречистване за употреба в нагревателни инсталации: Двустепенни обратни осмози се използват, за да се произведе вода, подходяща за котли с високо налягане.
 

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.