Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

24 Септември 2013

Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)

Реакторът с прекъснато действие на работа (SBR) е единичен съд/система, която функционира на принципа "пълнене-изпразване" и в който се реализират всички стъпки на пречиствателния процес. Пет са последователните работни фази на SBR, в които се осъществява биохимичното пречистване: пълнене, аерация/фаза на реакция, утаяване, изпразване и покой. Моделирането на технологичните режими на работа, както и продължителността на отделните фази в SBR, дава възможност за настройване на системата към реализиране на разнообразни пречиствателни процеси, в зависимост от конкретните нужди и параметрите на постъпващите отпадъчни води. В SBR можe да се реализират успешно процеси на отстраняване на органичното замърсяване (по БПК), нитрификация, денитрификация, както и отстраняване на биогенен фосфор/фосфати.

Приложена, SBR технологията за пречистване, има голямото преимущество, практически да е независима от колебанията в среднодневния дебит на отпадъчните води и от концентрацията на активната утайка (биомасата) в реактора. Използван, SBR спестява още една инвестиция - конструирането на технологична схема и транспортна линия за рециркулация на активната утайка. Количеството на биомаса се контролира по време на фазата на изпразване на реакционния съд.

Други предимства:

» Няма нужда от утаители;
» Без опасност от изпускане на непречистена вода;
» Добре защитена е от хидравлични и органични претоварвания;
» Работните режими на SBR се настройват лесно и са независими един от друг;
» Лесно управление на утайките.

 

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.