Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

22 Ноември 2013

Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)

Друг вид съоръжения, предназначени за механично почистване на водата, са ситата.

Ситата имат предназначението да задържат съдържащите се в отпадъчните води по-грубо диспергирани примеси. Използуват се при пречистването на различни видове промишлени отпадъчни води - от текстилни и консервни комбинати, кожарски заводи, кланици, животновъдни ферми и др. Ситата се прилагат като технологично оборудване в някои предприятия за задържане на ценни вещества, които могат да се използват повторно в производството.

Основен елемент на ситата са надупчените листове или мрежи, които се изработват от неръждаема стомана, месинг, пластмаса и др. Отворите могат да бъдат кръгли или правоъгълни, като дългата страна е отвесна или е по посока на движението на водата. Големината на отворите варира в зависимост от естеството на задържаните материи от 1 до 6 mm. Площта, която заемат отворите, е от 25 до 50% от общата полезна площ на ситото.

В практиката се използват различни видове сита – цилиндрични, дискови, дъгови, лентови и др. Те могат да се разделят още на подвижни и неподвижни. Към подвижните се отнасят ротационните, вибрационните и клатещите сита.

Цилиндрични

Цилиндричните сита представляват въртящи се на хоризонтална ос барабани, чиято околна повърхност е покрита с надупчена материя. Отпадъчните води могат да се подават към ситото от вътрешната страна на цилиндъра или от външната точка. Диаметърът на този вид сита се изменя от 2 до 5 m. Те се въртят с периферна скорост от около 1.5 m/s. Почистването на ситата се извършва с вода или въздух под налягане, както и по механичен начин – с гребени или въртящи се в противоположна посока четки.

Дискови

Дисковите сита представляват въртящи се дискове с диаметър от 2 до 5 m. Отпадъчните води постъпват по периферната страна на диска и след прецеждане се отвеждат от централната му част. При някои конструкции дисковите сита са наклонени под ъгъл от 10 до 250°, така че една част от въртящото се сито да остава на сухо за по-удобно почистване. Периферната скорост на тези сита е от 20 до 30 cm/s.

Лентови

Лентовите сита представляват движеща се в улей безконечна перфорирана лента, наклонена под ъгъл 60÷70° по посока на движението на водата. Лентата се движи от долу на горе със скорост обикновено от 3 до 6 cm/s. Почистването на лентовото сито се извършва най-често с въртящи се в противоположна посока четки. Този вид сито е подходящо за отпадъчни води с по-голяма неравномерност на оттока.

През последните години намират приложение така наречените самопочистващи се сита. Почистването при тях се извършва в резултат на непрекъснатия приток на отпадъчни води върху наклонената ситова част на съоръжението.

 

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.